Un corazón extraordinario

Comèda dramàtica

  1. Director.- Marc Rotermund (Alemanta 2018)
  2. Duració :  104 minuts
  3. Intèrprets.- Elias M´Barek, Philipe Schwaz
  4. El director de la nominada a l’Oscar “Sophie Scholl: Els últims dies”, junta a un “bon vivant” treintañero amb un adolescent que pateix una seriosa malaltia cardíaca, per a filmar una història sobre el sentit de la responsabilitat.
  5. DESCARREGA CARTELL
Related Projects