Ferdinand

Animació

    • Director.-Carlos Saldanya (Usa 2017)
    • Duració : 108 minuts
    • Quatre companys d’institut descobreixen un vella videoconsola amb un joc del que mai han sentit parlar, Jumanji, i se senten immediatament atrets per l’ambientació selvática del joc, per llavors veure’s transformats en els avatars que han triat: el juganer Spencer es converteix en un musculós aventurer, l’estel de futbol americà Fridge perd (en paraules pròpies) “els 60 cm superiors del seu cos” i es converteix en un geni, la noia popular Bethany es converteix en un professor de mitja edat i la tímida i apocada Martha es converteix en una aguerrida lluitadora.
Related Projects