Politica de Privacitat

D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,l’informem que les dades personals aportades per confeccionar el present pressupost o informació són incorporades a un fitxer titularitat de Pere Vila Audiovisuals S.L. amb la finalitat de facilitar la confecció d’aquest i enviar-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, dirigit a Pere Vila Audiovisuals S.L., C/ Verge de la Mercè E, 3r pis. 08980 Sant Feliu de Llobregat.