LIFE

DRAMA

  • Director.- Daniel Espinosa (Usa 2017)
  • Duració : 103 minuts
  • Intèrprets.- Jake  Gyllenhall,  Rebeca Ferguson.
  • Life (Vida) explica la història de sis membres de la tripulació de l’Estació Espacial Internacional que és a punt de dur a terme un dels majors descobriments de la història de la humanitat: la primera prova de vida extraterrestre en Mart. En començar a conduir les seves recerques, els seus mètodes acabaran tenint conseqüències inesperades, i aquesta forma de vida provarà ser molt més intel·ligent del que mai s’hauria esperat
  • DESCARREGA CARTELL
Related Projects